esmaspäev, 26. jaanuar 2009

H sõnad


ORNBDHSHCKCGNFNLSJOL
MUGQHAOQANXAKGALEWDR
MLGSJIJKVKHMEKHERIBC
DOYLDEFZMDKNKCRHCTLZ
HRACVLNZFRVIITOAMBNT
OHKZYJVHQWDFSNMONJAF
YZPIHCYGUBYYVWIUROTI
VUATHSVQAFXOXTWFSILT
OHABRASRXUOTSKARAJQP
LBCVDEXYIJQMHJPUWHBY
GAQXHNIMOHENVCBMIPPV
MVKKBUGSYHMOZSVXDUAG
PKMHHBRWKBXWPCDCCBDV
IKBPAOOJQQEJHDVKMUHW
PXXQMHUGDCHFVIZKDYVD
IRGFMCFBVELYUWGNAHXE
NRSHAVBWRKDJLGDDJEOO
FMHPSKBNOFNCMRAISHDF
SOXPTBERNPFSGCTBRNST
WKWCWSLULVAXWIHGRVMS

HABRASHAKKISHALJAS
HAMMASHANGHELL
HERNESHIRVHOBUNE

Kommentaare ei ole: